چگونه ایزو بگیریم یکی از جملات پرسرچ در این حوزه است. معمولا تا زمانی که شرکتی به مجوز ایزو نیاز نداشته باشد سراغ گرفتن و پیاده سازی مستندات مربوط به این استاندارد نمی رود. در این در حالی است که وظیفه جلوگیری از مخاطرات شغلی، ارتباطات بین فرآیندهای سیستم کاری، کاهش دوباره کاری ها در سیستم و هم چنین کم شدن عدم انطباق های سازمان همگی بر عهده ایزو است. غافل بودن از مسائل مربوط به استانداردهای ایزو برای بسیاری از شرکت ها متاسفانه رخ داده و این در حالی است که حدود 80 درصد سازمان های ایرانی تنها به دنبال اخذ مجوز ایزو هستند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مراحل پیاده سازی ایزو 9001 و سایر استاندارد های ایزو و هم چنین کسب مجوز با ما ارتباط بگیرید.

نوشته‌ها

اخذ مجوز ایزو

اخذ مجوز ایزو برای شرکت

/
برای اخذ مجوز ایزو به راهکارهای فنی و مدیریتی نیازمندیم. جهت دری…