مراحل اخذ ایزو برای هر سازمانی می تواند متفاوت باشد. از تفاوت های اصلی در ارتباط با این مراحل می توان به نحوه آشنایی پرسنلین با الزامات استاندارد است. بدون شک پیاده سازی ایزو برای سازمانی که هیچ گونه آشنایی با استاندارد های ایزو ندارد با شرکتی که تا کنون توانسته چندین استاندارد ایزو را در مجموعه خود پیاده سازی کند متفاوت است.
مراحل اخذ ایزو هم چنین به شرکت صادر کننده گواهینامه ایزو ربط پیدا می کند. برخی از این سازمان ها 4 نفر را برای نوبت ممیزی خارجی می فرستند و بسیار سخت گیر هستند و کوچکترین عدم انطباق مشاهده شده باعث رد صلاحیت سازمان می گردد.

نوشته‌ها

مراحل اخذ ایزو 14001

/
سازمان شما اگر تصمیم به اخذ ایزو 14001 کرده است باید آشنایی کامل…