الزامات مهمی در مستندات ایزو 10004 ارائه گردیده است که می توان از طریق دریافت این اطلاعات، قوانین موجود در این استاندارد را در شرکت خود مورد پیاده سازی قرار داد. این مستندات شامل چگونگی دریافت اطلاعات مشتریان، سنجیدن میزا رضایت آن ها به روش های غیر مستقیم و هم چنین چگونگی دریافت اطلاعات از مشتری است که هر کدام شامل زیر بخش های می باشد. تعداد کمی از شرکت های مشاوره ای در زمینه ایزو هستند که این مستندات را ارائه می کنند و یکی از این شرکت های مشاوره ای ما هستیم.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و هم چنین دریافت خدمات مربوط به ایزو 10004 می توانید همین الان با کارشناسان ما ارتباط بگیرید.

نوشته‌ها

مستندات استاندارد ایزو 10004

/
اگر می خواهید شرایط مشتریان سازمان را به صورت کلی و جامع مورد ب…