شاید دریافت مستندات ایزو 17020 در یک سازمانی که کار بازرسی را انجام می دهد بتواند تا حد بسیار زیادی در کاهش هزینه های مشاوره حضوری تاثیر گذار باشد، اما شرکت های مربوطه باید بر این مساله واقف باشند که برای اجرای این مستندات بایستی آشنایی اجمالی با ایزو داشته باشند چون اگر آشنایی کافی با این مساله نداشته باشند بسیار این مساله برای آن ها سنگین خواهد بود.
به هر حال شرکت مشاوره آروین ایزو تمامی روش های اجرایی ایزو 17020 و دستورالعمل های مربوطه را در قالب مستندات ایزو 17020 طراحی کرده و اگر مجموعه ای بخواهد می تواند با پرداخت هزینه ای بسیار اندک این فرم ها را از ما دریافت کند.

نوشته‌ها

مستندات ایزو 17020

مستندات ایزو 17020 به صورت کامل

/
در ایران تعداد شرکت هایی که می توانند مستندات ایزو 17020 را به صورت…