مشاوره ایزو 9001، برای تمامی سازمان ها اعم از خدماتی، تولیدی، پیمانکاری و حتی شرکت های کوچک مفید است. در واقع الزاماتی در این استاندارد وجود دارد که باعث می شود سازمان قدرت تجزیه و تحلیل بیشتری نسبت به فرآیندهای سیستم خود داشته باشد. به فرض مثال یک شرکت پیمانکاری در زمینه ورود و خروج مواد اولیه به داخل انبار بایستی فرآیندهای بازرسی و کنترل کیفیت، شمارش کالا، تکمیل لیست ورود و مقایسه آن با لیست خرید خود را چک کند و در هنگام خروج این مواد با داشتن این لیست و دادن آن به مدیر پروژه سعی در کاهش خطاها داشته باشد. این یک نمونه بسیار مختصر از سیستم انبارداری شرکت پیمانکاری است که در الزامات ایزو 9001 و در هنگام مشاوره آن تشریح می شود. پس با ما همراه باشید.

نوشته‌ها

مشاوره ایزو 9001

هزینه مشاوره ایزو 9001

/
عوامل بسیار زیادی بر روی هزینه مشاوره ایزو 9001 و هم چنین ثبت و صدور…
شرکت ایزو 9001

شرکت مشاوره ایزو 9001

/
امروز می خواهیم به یکی از مهم ترین دستورالعمل های ایزو 9001 ب…
مشاوره ایزو 9001

بهترین مشاوره ایزو 9001

/
برای این که بتوان در زمینه پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 بهترین مش…
مشاوره ایزو 9001

چگونگی مشاوره استاندارد ایزو 9001 در سازمان

/
یکی از تصمیماتی که سازمان های مختلف باید بگیرند، مشاوره استاندار…
ایزو 9001

مشاوره استاندارد ایزو 9001

/
آیا برای پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 نیاز به یک راهنما و مشا…