یک مشاور ایزو 10015 می تواند تمامی نیازهای آموزشی یک سازمان را شناسایی کند. امروزه آموزش کارمندان شرکت یکی از مهم ترین رکن ها را برای ایجاد تغییرات شگرف بر عهده دارد. اگر سازمانی نتواند نیازهای آموزشی به روز را در شرکت خود شناسایی کند بدون شک فرصت های مهمی را برای عبور از بحران ها و چالش های سازمان از دست خواهد داد.
نکته بعدی که یک مشاور ایزو 10015 در نظر می گیرد نتیجه گیری از نحوه آموزشی است که در سازمان برگزار شده و آیا توانسته بازدهی مناسبی را برای آموزش کارمندان سازمان ایجاد کند. تمامی این مسائل در آموزش استاندارد ایزو 10015 آمده است.

نوشته‌ها

مشاور ایزو 10015

انتخاب مشاور ایزو 10015

/
برای انتخاب مشاور ایزو 10015 در ایران بایستی از خدمات این سایت …
مشاور ایزو 10015

مشاور ایزو 10015 را چگونه انتخاب کنیم؟

/
برای انتخاب مشاور ایزو 10015 باید به 2 روش عمل کنیم. در این م…

مشاور ایزو 10015 برای پیاده سازی فرآیند آموزش

/
برای این که بتوان سیستم فرآیند آموزش را در سازمان پیاده سازی کرد ب…