هدف ایزو 9001

هدف استاندارد ایزو 9001 چیست؟
مارس, 2018 No Comments ایزو 9001
اهداف مهمی در استاندارد ایزو 9001 طراحی شده است و زمانی این اهداف محقق می شود که کارفرما و شرکت های مشاور بتوانند تعامل مناسبی با همدیگر داشته باشند. اهداف کلی که در ایزو 9001 وجود دارد در دو بخش اهداف کیفی و اهداف مدیریتی تقسیم بندی می شود. ...
بیشتر بدانید