هزینه گواهینامه ایزو تنها به یک مشخصه بستگی ندارد. در واقع مشخصه های بسیار زیادی در افزایش و یا کاهش این هزینه ها بستگی دارد. اولین مورد آن به سازمان استاندارد برمی گردد. سازمانی که در کشور خارجی است و نماینده آن در ایران وجود دارد. این سازمان بر اساس میزان برند بودن خود در سامانه ایزو هزینه ها را اعلام می کند.
دومین مشخصه که در خرید ایزو تاثیر گذار است مباحث نیازسنجی آموزشی در شرکت است. این بسته به دانش تخصصی افراد و کارمندان شرکت دارد. به طور معمول تمامی پرسنلین سازمان به الزامات استانداردهای ایزوی مورد نظر نیاز دارد. هزینه گواهینامه ایزو به این موارد بستگی دارد.

نوشته‌ها

گواهینامه ایزو 10004

گواهینامه ایزو 10004 چقدر هزینه دارد؟

/
در این سایت گواهینامه ایزو 10004 بین المللی صادر می شود و برا…
هزینه گواهینامه ایزو

هزینه گواهینامه ایزو به صورت تومان

/
معمولا شرکت های مشاوره ای، تمامی مدارک بین المللی را به نرخ یورو و دلا…
هزینه گواهینامه ایزو

هزینه گواهینامه ایزو چقدر است؟

/
موضوع مهمی که امروزه برای صاحبان صنایع و کسب و کارها مهم است، هزینه گو…