در هنگام پیاده سازی ایزو 14001 در کارخانه علاوه بر ایجاد یک سیستم مدیریت زیست محیطی، سبب کاهش آلودگی های یک سازمان می گردد. این کاهش از طریق کنترل و ارزیابی ریسک های داخلی و خارجی سازمان اتفاق می افتد، مبحثی که در ویرایش 2015 آن بسیار جدی گرفته شده است و تنها برخی از برندهای مشهور در ایران آن را پیاده سازی کرده اند. بهتر است قبل از اجرای این استاندارد در سازمان تمامی وظایف مشاغل برای مشاور گفته شود هر چند باید مشاور تضمین دهد که این اطلاعات به بیرون سازمان درز نکند تا رقیبان شرکت از آن سوء استفاده نکنند. برای مشاوره و پیاده سازی این استاندارد با ما تماس بگیرید.

نوشته‌ها

مشاوره و پیاده سازی استاندارد ایزو 14001

/
راهکارهای متنوعی برای مشاوره و پیاده سازی استاندارد ایزو 14001 وجود…