چک لیست ایزو 45001 شامل انتقال اطلاعاتی است که نشان می دهد مستندات ایزو 45001 اصولی پیاده سازی شده است یا خیر. این اطلاعات در چک لیست شامل کار کردن با دستگاه های پرخطر، مسائل ایمنی و بهداشت سازمانی که تا چه حد پرسنلین آن را رعایت می کنند و هم چنین تاثیر ریسک های پرخطر که می تواند ایمنی شرکت را با خطر مواجه سازد.
پیشنهاد می کنیم اگر در حال پیاده سازی ایزو 45001 هستید و یا تصمیم به اخذ آن دارید حتما با دریافت چک لیست ایزو 45001، به شکل کامل از اجرایی شدن این استاندارد مطمئن شوید.

نوشته‌ها

سفارش چک لیست ممیزی داخلی ایزو 45001

/
پس از آن که به وسیله مستندات ایزو 45001 موفق به پیاده سازی …