کاربرد ایزو 9001 ساده است. تنها کافی است الزامات این استاندارد را در سازمان خود پیاده سازی کنید و بعد از گذشت حدود چند ماه این کاربرد را با گوشت و پوست خود حس می کنید. یکی از مهم ترین دلایل در جهت گرفتن ایزو 9001، نظم بخشیدن به قسمت تولید، انبار و حمل و نقل کارخانه است. تعیین اهداف و استراتژی های سازمان نقطه مقابل دیگری است که از الزامات مهم سیستم مدیریت کیفیت به حساب می آید.
اما کاربرد ایزو 9001 تنها به این مسائل ختم نمی شود. شما عزیزان از آموزش های حضوری و مجازی شرکت مهندسین مشاورین آروین ایزو در این رابطه استفاده کنید.

نوشته‌ها

قوانین ایزو 9001

کاربرد قوانین استاندارد ایزو 9001

/
قوانین زیادی در استاندارد ایزو 9001 وجود دارد که هرکدام می تو…
کاربرد ایزو 9001

کاربرد استاندارد ایزو 9001

/
در این جا می خواهیم به کاربرد استاندارد ایزو 9001 بپردازیم و رازهایی در…