گرفتن ایزو برای شرکت ساده است فقط کافی چند نکته را مورد توجه قرار دهید. جهت ثبت ایزو ابتدا می بایست با یک مشاور در این زمینه تماس بگیرید. سپس مشاور استاندارد مناسب به رشته و حوزه کاری شما را پیشنهاد می دهد، سپس مستندات مربوط به آن استاندارد در سازمان شما و طی چند هفته پیاده سازی می شود. در نهایت بعد از نوبت ممیزی های داخلی و خارجی گواهینامه ایزو برای شرکت شما صادر می شود.
گرفتن ایزو برای شرکت توسط مشاورین آروین ایزو و در کوتاه ترین زمان ممکن امکان پذیر شده است. گواهینامه ایزو به کسب و کار شما اعتبار می بخشد و باعث می شود نزد مشتریان خود شناخته شوید.

نوشته‌ها

نحوه گرفتن ایزو برای شرکت

/
بخش بزرگی از کسب و کار ما متاسفانه تصورات غلطی راجب به گرفتن …