در این جا در ارتباط با شرایط گرفتن ایزو برای کارخانه صحبت می کنیم. مسلما مهم ترین و اولی اقدام در جهت این که استاندارد مورد نظر را دریافت کنیم، شناخت شرکت های ممیزی ایزو است. این شرکت ها بعد از اجراء و پیاده سازی مستندات ایزو فعالیت دارند و زمانی که شرکت قصد دریافت گواهینامه ایزو را داشته باشد باید از این شرکت ها نهایت استفاده و بهره را ببرید.
اولین اقدام در جهت گرفتن ایزو برای کارخانه، مبحث آموزش در سراسر کارخانه است. موضوعی که سیستم مدیریت سازمان باید بدان توجه داشته باشد و نماینده مدیریت خود را در جهت همکاری با مشاورین تعیین کند.
اگر قصد همکاری با شرکت آروین ایزو در جهت گرفتن ایزو دارید همین الان با ما ارتباط بگیرید.

نوشته‌ها

گرفتن ایزو برای کارخانه

مراحل گرفتن ایزو برای کارخانه

/
در این جا به مراحل کلی گرفتن ایزو برای کارخانه پرداخته ایم. این مطال…