برای گواهینامه ایزو برای زعفران یا همان ایزو 3632 شما ابتدا باید با استاندارد این ایزو آشنا باشید و بدانید اخذ این گواهی به منزله ی کیفیت محصول زعفران شما در سراسر جهان می باشد. شرکت ما این گواهینامه را از دو مرجع برای شما صادر می کند که دارای کد ریجستری و قابل استعلام می باشد. اولین مرجع جهت صدور گواهینامه ایزو زعفران، tuv center آلمان می باشد که قیمت صدور این گواهینامه یک میلیون می باشد و دومین مرجع sertrome “کونیپ ایتالیا” که قیمت صدور این گواهینامه دو میلیون می باشد.
استاندارد های زیادی در خصوص ایزو برای زعفران وجود دارد که ما شما را با  دو نوع آن آشنا می کنیم. استاندارد نوع اول “1-259” که ویژگی زعفران را بیان می کند. استاندارد نوع دوم “2-259″که روش های مربوط به آزمون را بیان می کند.
جهت ارسال نمونه گواهینامه ایزو برای زعفران می توانید با ما تماس بگیرید.

نوشته‌ها

صدور گواهینامه ایزو برای زعفران

/
از آنجایی که امروزه زعفران " طلای سرخ "یکی از ادویه های مهم جهانی …