در حال حاضر در ایران یکی از وجه تمایز رستوران ها، داشتن گواهینامه ایزو است. این مساله را می توانید با رفتن به رستوران های مختلف تجربه کنید. بی شک رستوران هایی که تمامی مسائل و ضوابط مربوط رعایت بهداشت مواد اولیه و محیط کار، چگونگی برخورد با مشتریان و بازخورد آن ها برایشان مهم باشد به گرفتن گواهینامه ایزو روی آورده اند.
برای داشتن ایزو در یک رستوان می توان از ایزو 22000، ایزو 9001 و حتی استانداردهای سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان استفاده کرد. بستگی به این دارد که مدیر رستوران بخواهد تمامی این جنبه ها را در رستوران خود پیاده سازی کند یا بخشی از آن را.

نوشته‌ها

گواهینامه ایزو رستوران

گواهینامه ایزو رستوران چگونه گرفته می شود؟

/
افرادی که صاحب رستوران های بزرگ و مشهور در سطح شهر هستند، با…