برای این که ابتدا بخواهیم پاسخ سوال گواهینامه ایزو چیست؟ را بدهیم بایستی انواع ایزو در صنعت را شناسایی کنیم. به همین دلیل برای فهمیدن این موضوع لیست استانداردهای ایزو در سایت آروین ایزو بارگذاری شده و شما مدیران می توانید با مطالعه این لیست متوجه شوید که کدام استاندارد برای حوزه کاری شما مناسب است.
مدرک ایزو یک گواهی بین المللی است و تعهد سازمان در قبال اجرایی کردن مستندات مربوط به آن استاندارد است، اغلب این مدارک سه سال اعتبار دارند و هر سال می بایستی دوره های ممیزی و بازرسی فنی در سازمان در جهت تمدید گواهینامه انجام شود. برای فهمیدن این موضوع که گواهینامه ایزو چیست؟ کافی است همین الان با مشاورین ما تماس بگیرید.

نوشته‌ها

گواهینامه ایزو 45001 چیست؟

/
جهت حفاظت از کارمندان و پرسنلین سازمان در برابر حوادث و بیماری های ناش…