برای این که بتوانیم چرخه آموزش را در یک سیستم مورد پیاده سازی قرار دهیم نیاز به دریافت گواهینامه ایزو 10015 داریم. هدف از این استاندارد برنامه ریزی برای 4 مرحله است و دوره آموزشی آن به سازمان ها داده می شود. بخش مهم ایزو 10015 مربوط به نیازسنجی آموزش است تا سازمان ها دریابند که به چه برنامه های آموزشی در سیستم کاری خود نیازمندند. به هر حال توصیه می شود جهت اجرای درست فرآیند آموزش در یک سیستم نیاز به داشتن گواهینامه ایزو 10015 داریم. مبحث خروجی آموزش و میزان تاثیرگذاری آن بر روی دانش پذیران از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و حتما بایستی شرکت ها بدان توجه داشته باشند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید با ما تماس بگیرید

نوشته‌ها

گواهینامه ایزو 10015 را چگونه بگیریم؟

/
بسیاری از سازمان ها با ما تماس می گیرند و خواهان کسب اطلاعات بیشتر در …

خرید گواهینامه ایزو 10015

/
در این سایت به سادگی می توانید درخواست خود را برای خرید گواهینامه ایز…