منظور از مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی چیست؟ اصلا چرا باید این گونه سازمان ها گواهینامه ایزو 13485 را دریافت کنند؟ مسلما مبحث استاندارد ایزو 13485 یکی از مهم ترین الزامات ایزو در سطح دنیاست. شما نگاه کنید در یک سازمانی که با تجهیزات پزشکی گران قیمت سروکار دارد اگر اشتباهی در زمینه چگونگی کار کردن با آن ها و هم چنین مدیریت آن رخ دهد، چه اتفاقات ناگواری هم از نظر ایمنی و هم مالی می توانید برای سازمان رخ دهد. به همین دلیل امروزه سازمان تجهیزات پزشکی، گرفتن گواهینامه ایزو 13485 را برای این گونه سازمان ها اجباری کرده است. هر چند الزامات سیستم مدیریتی برگرفته از ایزو 9001 هم در این استاندارد موجود است، ولی بیشتر تمرکز این استاندارد بر روی سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی است.

نوشته‌ها

اخذ گواهینامه ایزو 13485

/
گواهینامه ایزو 13485 جزء آن دسته از مدارکی است که شرکت های فعال در حوزه …

فرآیند صدور گواهینامه ایزو 13485

/
دریافت گواهینامه ایزو 13485 برای شرکت هایی که می خواهند به بازار…

صدور گواهینامه ایزو 13485

/
برای صدور گواهینامه ایزو 13485 باید یک سری الزامات و قوانین …
گواهینامه ایزو 13485

چگونگی دریافت گواهینامه ایزو 13485

/
راهکارهای متفاوتی برای چگونگی دریافت گواهینامه ایزو 13485 وجود دارد …
گواهینامه ایزو 13485

دریافت گواهینامه ایزو 13485

/
آیا با میزان هزینه و چگونگی دریافت گواهینامه ایزو 13485 آشنا ه…
گواهینامه ایزو 13485

گواهینامه ایزو 13485 معتبر

/
شرکت هایی که در زمینه خدمات بهداشتی و تجهیزات پزشکی فعالیت می کن…
گواهینامه ایزو 13485

گواهینامه ایزو 13485 چگونه گرفته می شود؟

/
یکی از دغدغه های مهم در حوزه تجهیزات پزشکی، گرفتن گواهینامه ایزو …