گواهینامه ایزو 14001 چگونه صادر می شود؟

جهت طراحی و اجرای یک سیستم بین المللی در زمینه محیط زیست به استاندارد ایزو 14001 نیازمندیم. قواعد و الزامات مربوط به این استاندارد توسط اکثر کشورهای جهان پذیرفته شده است. به همین دلیل لازم می باشد که سازمان های فعال در تمامی زمینه های کاری، گواهینامه ایزو 14001 ویرایش 2015 را دریافت کنند. [hm_banner […]

بیشتر بخوانید

سفارش گواهینامه ایزو 14001

چرا گرفتن گواهینامه ایزو 14001 برای سازمان ها مهم است؟ گرفتن این استاندارد به سازمان کمک می کند تا آسیب های کم تری را به محیط زیست وارد کند و هم چنین انطباق قانونی و نظارتی شما را بهبود می بخشد و این مساله منجر به تعامل بهتر با کارمندان شرکت می گردد. به همین […]

بیشتر بخوانید
گواهینامه ایزو 14001

گواهینامه ایزو 14001 بین المللی

دریافت گواهینامه ایزو 14001 بین المللی برای شرکت ها به دو صورت امکان پذیر است که سازمان ها با توجه به شرایط خود می توانند هر کدام از این 2 مورد را به اختیار بردارند. سازمانی که به قوانین حفظ محیط زیست احترام می گذارد همیشه از جایگاهی خاص میان مشتریان و سهامداران خود برخوردار […]

بیشتر بخوانید
گواهینامه ایزو 14001

گواهینامه ایزو 14001 ورژن 2015

برای این که موفق به دریافت گواهینامه ایزو 14001 ورژن 2015 آن شد باید مباحث مدیریت ریسکی در سازمان ها ترویج پیدا کند و برخی از الزامات غیر ضروری حذف شود. پس از آن که ورژن جدید استاندارد ایزو 9001 وارد شد، بسیاری از استاندارد های دیگر که ارتباط نزدیکی با این استاندارد دارند نیز […]

بیشتر بخوانید
گواهینامه ایزو 14001

صدور گواهینامه ایزو 14001

یکی از گواهینامه هایی که صدور آن به تنهایی برای سازمان ها کافی نیست، ایزو 14001 است و باید هم زمان آن را با چندین استاندارد دریافت کرد. دریافت ایزو 14001 برای سازمان هایی مفید است که ضایعات زیادی دارند و می خواهند آن را کاهش دهند یا این که نمی دانند که چه برخوردی […]

بیشتر بخوانید