گواهینامه ایزو 15189 یکی از آن مدارکی است که جهت اجرایی کردن درست و اصولی فرآیندهای آزمایشگاه های پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. به همین دلیل برای دریافت این مدرک نیاز است که یک سری اطلاعات مستند و تکمیل شده از روند جریان نمونه های بیمار در اختیار مشاورین قرار گیرد تا بر اساس این اطلاعات بتوان تشخیص داد که کدام یک از روش های نمونه گیری آزمایش های پزشکی درست و کدام یک نادرست است.
اگر خواهان دریافت گواهینامه ایزو 15189 معتبر هستید می بایست تمامی این اصول و فرآیندها در سازمان به اجراء درآید بر همین اساس در این زمینه می توانید با ما تماس بگیرید.

نوشته‌ها

گواهینامه ایزو 15189

خرید گواهینامه ایزو 15189

/
در این مقاله به مشخصاتی می پردازیم که در هنگام خرید گواهینامه …