گواهینامه ایزو 17020 یکی از آن مواردی است که سازمان های مربوط به بخش کالیبراسیون و تنظیمات آن را از مراجع معتبر می بایست دریافت کنند. در همین راستا یکی از مهم ترین گام ها در جهت دریافت این گواهینامه، تعیین ساختار سازمان و هم چنین تست های آزمایشگاهی است که بر اساس مراجع معتبر کالیبراسیون دستگاه ها را انجام می دهد.
اگر خواهان دریافت گواهینامه ایزو 17020 هستید می توانید همین الان با کارشناسان و مشاورین ما در این رابطه تماس حاصل فرمایید تا شما را راهنمایی کنند. به هر حال این مدرک یکی از گواهینامه هایی است که برای دریافت نیاز به مشاوره و بررسی فراوان دارد.

نوشته‌ها

گواهینامه ایزو 17020

گواهینامه ایزو 17020 بین المللی

/
تنها شرکت های بازرسی فنی به گواهینامه ایزو 17020 نیاز دارند و آن هم …

دریافت گواهینامه ایزو 17020

/
یکی از مدارکی که در ایران افراد زیادی به دنبال گرفتن آن می باشند، گ…