جهت دریافت گواهینامه ایزو 22000، بایستی آخرین ورژن این استاندارد که در سال 2018 مورد بازبینی قرار گرفته است صادر شود و در غیر این صورت گواهی از اعتبار خارج می شود. شرکت هایی که گواهی مورد نظر آن ها برای ویرایش سال 2005 است، دیگر مدرک آن ها مورد اعتبار سازمان ایزو نیست و جهت ویرایش مدرک خود بایستی انتقال ویرایش را با بهره گیری از تغییرات مستندات استاندارد انجام دهند. این تغییرات بیشتر در ارتباط با سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان و هم چنین برنامه ریزی استراتژیک سازمان اتفاق افتاده است و برخی از الزامات مدیریت ریسک مربوط به آشکار کردن عدم انطباق های مربوط به سازمان نیز تغییر کرده است.

نوشته‌ها

گواهینامه ایزو 22000

سفارش گواهینامه ایزو 22000 برای صنایع غذایی

/
آیا قصد دریافت گواهینامه ایزو 22000_ haccp_ Gmp را دارید و می…
گواهینامه ایزو 22000

چگونگی دریافت گواهینامه ایزو 22000

/
در حال حاضر سازمان های صنایع غذایی برای بستن قرار دادهای بزرگ …

سفارش گواهینامه ایزو 22000

/
به طور کلی با اخذ گواهینامه ایزو 22000 برای هر سازمان نشانه ی یک…

گواهینامه ایزو 22000 چیست؟

/
در اوایل قرن بیستم اطلاعات بیشماری در خصوص سیستم های مدیریت موا…

گواهینامه ایزو 22000 ویرایش 2018

/
با اخذ گواهینامه ایزو 22000 ویرایش 2018 سازمان مجاب می شود که ه…

گواهینامه ایزو 22000 بین المللی

/
در جهت دریافت گواهینامه ایزو 22000 بین المللی ذکر نکاتی در این سا…
گواهینامه ایزو 22000

گواهینامه ایزو 22000 چگونه گرفته می شود؟

/
یکی از استاندارد هایی که گرفتن مدرک آن برای شرکت های صنایع غذایی…
گواهینامه ایزو 22000

گواهینامه ایزو 22000 ارزان

/
آیا می دانید کدام یک از شرکت های cb، ارزان ترین گواهینامه را د…
گواهینامه ایزو 22000

گواهینامه استاندارد ایزو 22000

/
یکی از معدود استاندارد های ایزو که سازمان ها به گواهینامه آن ن…