مهم ترین دلیل برای دریافت گواهینامه ایزو 50001، ممیزی انرژی است. در واقع هدف از گرفتن این استاندارد بهینه سازی مصرف انرژی در تمامی سطوح سازمان است. بحثی که متاسفانه بسیاری از شرکت های ایرانی بدان بی توجه هستند و همین عامل باعث بالا رفتن هزینه های سازمانی و هم چنین آلودگی محیط زیست دارد. گواهینامه ایزو 50001 نسبت بسیار زیادی به ایزو 14001 دارد و به همین دلیل اکثرا مشاورین پیشنهاد می کنند که این دو استاندارد با همدیگر گرفته شود. لازم به ذکر است که قبل از اجراء و پیاده سازی این استاندارد نیازمند بررسی چرخه مصرف انرژی در سازمان شما هستیم. به همین دلیل برای پیاده سازی و مشاوره جهت دریافت گواهینامه سیستم مدیریت انرژی با ما تماس بگیرید.

نوشته‌ها

صدور گواهینامه ایزو 50001

/
یکی از قوی ترین ومهم ترین چهار چوب برای بهره وری بهتر انرژی د…
گواهینامه ایزو 50001

دریافت گواهینامه ایزو 50001

/
آیا می دانید که چه سازمان هایی باید به فکر دریافت گواهینامه ایز…
گواهینامه ایزو 50001

اخذ گواهینامه ایزو 50001

/
آیا با مزایای استاندارد ایزو 50001 آشنا هستید؟ آیا می دانید که این …