تنها در صورتی می توان به داشتن گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت در سازمان و شرکت خود افتخار کرد که اصول ایزو 9001 در شرکت به درستی اجراء شده باشد. قطعا همه ما کم و بیش با این اصول آشنا هستیم و می دانیم برای این که اجرایی شود نیاز به یک راهنما و مشاور در طول مسیر داریم.
سیستم مدیریت کیفیت بخشی جدایی ناپذیر از تمامی سازمان های تولیدی و خدماتی است. قطعا مدیر سازمان اولین شخصی است که می تواند در پیاده سازی آن تاثیر مهمی بگذارد جون بخشی از الزامات مهم این استاندارد بر عهده مدیریت سازمان است. جهت دریافت گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت با ما تماس بگیرید.

نوشته‌ها

صدور گواهینامه ایزو 9001 کیفیت

/
معمولا برای صدور گواهینامه ایزو 9001 کیفیت، مشکلات فراوانی بر س…