گواهینامه ایزو qal انگلستان در حال حاضر یکی از برندهای خوش نام در این حوزه است که توانسته رضایت مشتریان را برانگیزد. مهم ترین اصل در رابطه با این مدرک جهانی و بین المللی بودن آن است. در حال حاضر این مدرک تحت اعتبار برند مشهور و مهم uk انگلستان است و همین قضیه مشتریان را مجاب می کند که از این شرکت گواهی دریافت کند.
تنها تخصص شرکت qal انگلستان تنها در زمینه ایزو نیست بلکه در سایر رشته های مواد غذایی و کشاورزی، علمی و پزشکی، بازاریابی و تجارت می تواند مدرک بین المللی صادر کند. اعتبار qal به این است که در اکثر حوزه ها صدور مدرک برای آن تعریف شده است.
اگر قصد دریافت گواهینامه ایزو qal انگلستان و یا سایر مدارک بین المللی هستید با ما ارتباط بگیرید.

نوشته‌ها

صدور گواهینامه ایزو qal

/
چه شرایط و قوانینی برای صدور گواهینامه ایزو qal لازم است؟ اخذ این گواه…