بسیاری از سازمان ها در حال حاضر گواهی ایزو 18001 را دارند. همان طور که مستحضر هستید این مدرک از سال 2018 به صورت کلی تغییر نام پیدا کرده است و برخی از الزامات مربوط به سیستم ohsas 18001 تغییر پیدا کرد و به همین دلیل اسم کلی این استاندارد را به ایزو 45001 تغییر دادند.
همین مساله باعث شده تا سازمان هایی که دارای گواهی ایزو 18001 هستند هر چه سریعتر نسبت به گرفتن مدرک ایزو 45001 اقدام کنند. برای این گونه از سازمان ها با تغییر دو یا سه الزام می توان گواهی را دریافت کرد اما شرکت هایی که تاکنون مسائل ایمنی و بهداشت را در محیط سازمانی خود اجراء نکرده اند بایستی تمامی قواعد مربوط به استاندارد ایزو 45001 را رعایت کنند.

نوشته‌ها

دریافت سریع گواهی ایزو 18001

/
آیا دریافت سریع گواهی ایزو 18001 امکان پذیر است؟ آیا می توان بدون…
گواهی ایزو 18001

گواهی ایزو 18001 در این سایت

/
افرادی که به دنبال اخذ گواهی ایزو 18001 هستند به راحتی می تو…