مراحل اخذ گواهینامه ایزو 18001

/
مدیریت ایمنی و بهداشت سازمانی، قضیه ای است که سال ها در تولیدی ها…
گرفتن ایزو 9001

مراحل گرفتن ایزو 9001

/
دانستن مراحل گرفتن ایزو 9001 به مدیران راحت تر کمک می کند که با اس…

درباره استاندارد ایزو 15189

/
استاندارد ایزو 15189، برای آزمایشگاه های پزشکی تدوین شده و این …
گرفتن ایزو برای کارخانه

مراحل گرفتن ایزو برای کارخانه

/
در این جا به مراحل کلی گرفتن ایزو برای کارخانه پرداخته ایم. این مطال…
ایزو 14000 محیط زیست

تعریف ایزو 14000 محیط زیست

/
برای نخستین بار ایزو 14000 محیط زیست در سال 1996 توسط کمیته ف…

مشاوره ایزو 22000 صنایع غذایی

/
دو اصل در هنگام مشاوره ایزو 22000 صنایع غذایی رعایت شود وگرنه سازم…
گرفتن ایزو 9001

گرفتن ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت

/
امروز می خواهیم به گرفتن ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت بپردازیم تا مدی…
اخذ مدرک ایزو

اخذ مدرک ایزو در سایت

/
با اخذ مدرک ایزو در این سایت می توانید هم در زمان صرفه جویی کنید و ه…
گواهینامه ایزو 9001

علت صدور گواهینامه ایزو 9001

/
این مقاله را برای سازمانی نوشته ایم که تاکنون به فکر اخذ گواهینا…